Nasjonalt ID-senter er et faglig selvstendig ekspertorgan som har som oppgave å kvalitetssikre ID-arbeidet som gjøres av utlendingsmyndighetene, politiet og andre offentlige organer som tollvesenet og skatteetaten. Senteret er administrativt underlagt Politidirektoratet, men er faglig uavhengig.

Det utvikler verktøy og metoder som kan brukes for å avklare identiteten til utlendinger som kommer til – eller oppholder seg i – Norge.

Rolle

Justis- og politidepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) utarbeidet en instruks for senteret 15. november 2010 som sist ble endret 15. februar 2013. Der fastslås det at senteret har fire hovedarbeidsoppgaver:

  • Yte bistand og rådgivning på generelt grunnlag og i enkeltsaker
  • Innhente, bearbeide, dele og utvikle kompetanse
  • Koordinere fag- og metodeutvikling knyttet til identitets- og dokumentasjonsarbeidet i utlendingsforvaltningen
  • Evaluere dagens id-arbeid, kompetanse med videre.

ID-senteret skal også gi råd og yte bistand i prinsipielle og vanskelige saker/spørsmål. Dette gjelder både etter forespørsel og på eget initiativ. Senteret fatter ikke beslutninger i enkeltsaker, men innhenter og gjør tilgjengelig informasjon som kan utgjøre del av grunnlagsmaterialet for besluttende myndigheter.

Utlendingsforvaltningen kan søke råd og oversende saker til Nasjonalt ID-senter for dokumentteknisk undersøkelse. Eksempelvis kan det være uklart om et pass er ekte eller uekte.

Arbeid

Senteret har etablert et dokumentteknisk laboratorium på et høyt internasjonalt nivå. De laboratorietekniske mulighetene er avstemt med øvrige nasjonale fagmiljøer, og er tilgjengelige for dokumentgranskere innen utlendingsforvaltningen og politiet. De arrangerer jevnlig kurs og seminarer og er en naturlig «sparringpartner» for faglige utfordringer og et bindeledd til andre aktuelle fagmiljøer i inn- og utland.

Dokumentlaboratoriet foretar ekthetsvurderinger av alle typer reise-, identitets- og underliggende dokumenter, etter avtale med de ulike samarbeidspartnere. Det er ansatt dokumentgranskere som utarbeider trend- og trusselvurderinger, basert på informasjon generert fra egen dokumentgransking og fra samarbeidspartnere i inn- og utland.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg