Retur av personer uten lovlig opphold inngår som viktig komponent i Schengen-samarbeidet. Det er etablert felles regler i Returdirektivet av 16. desember 2008 (Direktiv 2008/115/EC) som inneholder en rekke felles saksbehandlingsregler og rettssikkerhetsgarantier for utlendingen, herunder blant annet rett til å klage, hensyn til barnas beste, rett til helsehjelp med videre.