Fremmedlovgivning er en eldre betegnelse på bestemmelser om utlendingers adgang til riket, og om deres adgang til opphold og arbeid. Se utlendingsrett og utlendingsloven.