norskopplæring - utlendinger

Norskopplæring er et virkemiddel for å integrere utlendinger i Norge. Det er en integrert del av introduksjonsprogrammet for utlendinger og en forutsetning for å oppnå permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Andre utlendinger som ønsker det, kan få norskopplæring gjennom private tilbydere. Barn av utlendinger får norskopplæring i skolen.

En utlending mellom 16 og 55 år må som hovedregel ha gjennomført godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap før vedkommende kan få permanent oppholdstillatelse. Er man mellom 18 og 55 år, må man også som hovedregel ha gjennomført norskopplæring for å få norsk statsborgerskap.

Dersom man tidligere har gjennomført norskopplæring i forbindelse med søknad om permanent oppholdstillatelse, så er det ikke nødvendig med ny norskopplæring når man søker statsborgerskap.

Permanent oppholdstillatelse

Antallet timer norskopplæring man må ha fullført før man søker permanent oppholdstillatelse, avhenger av når man fikk den første oppholdstillatelsen som dannet grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Regler om dette følger av introduksjonsloven.

Dersom man fikk den første tillatelsen mellom 1. september 2005 og 1. januar 2012, så må man som hovedregel ha gjennomført 250 timer godkjent norskopplæring og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap.

Dersom man fikk den første tillatelsen etter 1. januar 2012, så må man ha gjennomført 550 timer godkjent norskopplæring og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap. For faglærte eller selvstendig næringsdrivende fra et land utenfor EØS-området gjelder fortsatt det opprinnelige timeantallet på 250 timer norskopplæring og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap fordi disse ikke har krav på gratis norskopplæring.

Statsborgerskap

Hvis man er mellom 18 og 55 år, må man som hovedregel ha gjennomført godkjent norskopplæring. Dette følger av statsborgerloven § 8 og introduksjonsloven . Hvor mange timer opplæring man må ha, avhenger blant annet av hvilket land man kommer fra og når du kom til Norge.

Nordiske borgere må som hovedregel gjennomføre minst 300 timer norskopplæring eller dokumentere at de behersker norsk eller samisk. Det er tilstrekkelig at arbeidsgiveren bekrefter at søkeren behersker et av språkene. Dersom en nordisk borger blir norsk statsborger ved melding etter reglene i statsborgerloven kapittel 4, så er det ikke krav om norskopplæring.

EØS-borgere og andre utlendinger må oppfylle kravene som gjelder ved søknader om permanent oppholdstillatelse. Det innebærer som hovedregel krav om 550 timer godkjent norskopplæring og minst 50 timer samfunnskunnskap.

Dersom søkeren er kronisk syk eller av andre alvorlige årsaker ikke kan fullføre norskopplæringen, så kan man søke om fritak. Det skal svært mye til for å oppnå fritak.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg