legitimasjonskontroll

Artikkelstart

Alle utlendinger har plikt etter utlendingslovens § 21 til å bidra til å avklare sin identitet når politiet stanser vedkommende og foretar legitimasjonskontroll. Når forvaltningen, i henhold til Utlendingsdirektoratet krav etter lovens § 83, pålegger utlendingen å klarlegge sin identitet, så har han også plikt til å etterkomme dette.

Faktaboks

Også kjent som

Identitets- eller ID-kontroll

Pågripelse og fengsling

Når denne plikten ikke overholdes eller dersom det er konkrete holdepunkter for å anta at det oppgis uriktig identitet, så kan vedkommende pågripes eller fengsles dersom det ikke vil være tilstrekkelig med meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted etter § 105. Det er oppstilt som krav at det må foreligge skjellig grunn til mistanke om at den oppgitte identiteten er uriktig for at pågripelse og fengsling kan finne sted.

Dette kravet forstås som etter straffeprosesslovens § 171. Det er tilstrekkelig at det basert på objektive holdepunkter er mest sannsynlig at den oppgitte identiteten er uriktig, som Høyesterett har uttalt i en avgjørelse fra 1993; se Rt. 1993 s. 950.

Utlendingslovens § 106 inneholder hjemmelsgrunnlaget for både pågripelse og fengsling av utlendinger med grunnlag i utlendingskontroll. I tillegg har vi straffeprosessuelle grunnlag for pågripelse og fengsling etter politiloven og straffeprosessloven.

Det er i hovedsak to ulike grunnlag for pågripelse og fengsling etter utlendingsloven: Det ene er når utlendingen ikke samarbeider om å klarlegge sin identitet etter lovens § 21 eller § 83. Det andre er der det er holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksetting av et vedtak om å forlate riket.

Ransaking, beslag og kroppslig undersøkelse

Utlendingslovens §§ 103, 104 og 105 har regler om andre tvangsinngrep som kroppslig undersøkelse, beslag, ransaking, meldeplikt og pålegg om bestemt oppholdssted.

I all hovedsak kan disse tvangsmidlene benyttes med grunnlag i at det foreligger konkrete holdepunkter for at utlendingen ikke vil samarbeide for å klarlegge sin identitet eller oppgir uriktig identitet. Videre kan tvangsmidlene benyttes dersom det er konkrete holdepunkter for at han tilbakeholder eller skjuler opplysninger av vesentlig betydning i en sak.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg