enslig mindreårig

Artikkelstart

Enslige mindreårige asylsøkere er mindreårige flyktninger som kommer alene til Norge for å søke asyl. I 2020 var det 89 asylsøkere i Norge som opplyste at de var enslig mindreårige. Av disse var 38 fra Syria og 29 fra Afghanistan.

Barnets beste skal tillegges stor vekt i avgjørelser som berører barnet, ifølge barnekonvensjonen art. 3 nr. 1 og etter utlendingslovens § 28 fjerde ledd. Enslige mindreårige asylsøkere som har ankommet Norge uten nære omsorgspersoner i riket, vil kun bli returnert til hjemlandet dersom de har nære omsorgspersoner der. Etter en praksisendring sommeren 2011 vil det som hovedregel kun være foreldrene som kan være nære omsorgspersoner. Kun unntaksvis kan andre personer anerkjennes som omsorgsperson for vedkommende.

Statsforvalteren skal oppnevne en representant som skal ivareta de rettslige interessene til den enslige mindreårige asylsøkeren. Representanten skal blant annet være tilstede og bistå den mindreårige i samtaler vedrørende asylsaken, hjelpe vedkommende i oppsporing av foreldre eller andre omsorgspersoner og ha kontakt med vedkommendes advokat. Oppdraget opphører som hovedregel når den mindreårige fyller 18 år eller innvilges midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg