enslig mindreårig

Artikkelstart

En rekke mindreårige flyktninger kommer alene til Norge for å søke asyl og disse betegnes som enslig mindreårige asylsøkere. I perioden fra januar til november 2018 var det 471 asylsøkere som kom til Norge som opplyste at de var enslig mindreårige. Av disse var 365 fra Afghanistan.

Etter barnekonvensjonen art. 3 nr. 1 og etter utlendingslovens § 28 fjerde ledd skal barnets beste tillegges stor vekt. Enslige mindreårige asylsøkere som har ankommet Norge uten nære omsorgspersoner i riket, vil kun bli returnert til hjemlandet dersom de har nære omsorgspersoner der. Etter en praksisendring sommeren 2011 vil det som hovedregel kun være foreldrene. Kun unntaksvis kan andre personer anerkjennes som omsorgsperson for vedkommende.

Etter utlendingslovens kap. 11A skal Fylkesmannen oppnevne en representant som skal ivareta de rettslige interessene til den enslige mindreårige asylsøkeren. Representanten skal blant annet være tilstede og bistå den mindreårige i samtaler vedrørende asylsaken, hjelpe vedkommende i oppsporing av foreldre eller andre omsorgspersoner og ha kontakt med vedkommendes advokat. Oppdraget opphører som hovedregel når den mindreårige fyller 18 år eller innvilges midlertidig oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg