beskyttelse

Artikkelstart

Beskyttelse innebærer i utlendingsrett vern mot å bli returnert til hjemlandet sitt. Utlendinger som kommer til Norge og trenger beskyttelse, kan få asyl dersom de oppfyller vilkårene for å bli anerkjent som flyktning. Asyl betyr et fristed mot forfølgelse og er hovedgrunnlaget for beskyttelse.

Faktaboks

Også kjent som

asyl

Vilkårene for å bli anerkjent som flyktning står i utlendingsloven kapittel 4. Disse reglene bygger på flyktningekonvensjonens regler, særlig artikkel 1 A og artikkel 33.

Det er som hovedregel bare personer som har en velbegrunnet frykt for å bli forfulgt i sine hjemland, som kan bli anerkjent som flyktning. Ikke enhver type forfølgelse er godtatt. Det er kun forfølgelse på grunn av personens rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av ens politiske oppfatning som er anerkjent.

Andre grunnlag for beskyttelse

Også andre internasjonale regelsett er relevante for vurderingen av om en person skal gis beskyttelse. Personer som blir utsatt for tortur eller annen umenneskelig behandling, kan ha rett til beskyttelse etter blant annet torturkonvensjonen, Den europeiske menneskerettskonvensjon og barnekonvensjonen. Det følger av utlendingslovens § 4 at lovens skal anvendes i samsvar med internasjonale regler som Norge er bundet av når disse har til formål å styrke utlendingens stilling.

Dersom utlendingen ikke oppfyller vilkårene for flyktningstatus, vil hen også få sin søknad vurdert etter utlendingsloven § 38 om humanitært opphold. Dette står i lovens § 28 syvende ledd.

Norge plikter også å verne personer mot utsendelse til land der de kan komme i en situasjon der de kan bli forfulgt (non refoulement). Slike personer kan få oppholdstillatelse i Norge selv om de ikke oppfyller vilkårene for asyl. Dette følger av flyktningkonvensjonens artikkel 33. I utlendingsloven er non refoulement-regelen ratifisert i kapittel 9.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg