Etter utlendingslovens § 23 tredje ledd og tilhørende regler i forskriften § 6-7, kan en arbeidsgiver søke om tillatelse til å ta i arbeid et bestemt antall arbeidstakere for en bestemt perioden. Selv om det er gitt slik gruppetillatelse, så får hver enkelt utlending individuelle oppholdstillatelser. Særlig i oljebransjen har muligheten vært benyttet en god del. Se oppholdstillatelse.