Tidligere betegnelse på permanent oppholdstillatelse. Etter den nye utlendingsloven er betegnelsen falt bort og erstattet med begrepet permanent oppholdstillatelse. Se også oppholdstillatelse.