Hvis en utlending har hatt tillatelse som sesongarbeider i seks måneder, så må han oppholde seg seks måneder utenfor Norge før han kan få ny oppholdstillatelse for sesongarbeid. Man kan ikke være i Norge i mer enn seks måneder i løpet av en periode på 12 måneder som sesongarbeider.