Innreiseforbud er et forbud mot å reise tilbake Norge i et nærmere fastsatt tidsrom eller for alltid. Dersom en utlending er utvist fra Norge, så vil vedkommende kunne forbys å reise tilbake til Norge etter reglene i utlendingsloven § 71 annet ledd. Det er kun i forbindelse med utvisning av utlendinger at det også kan fattes vedtak om innreiseforbud.

Kortvarige besøk

Selv om det er fattet vedtak om innreiseforbud, kan utlendingen søke om å få gjennomføre kortvarige besøk i Norge dersom særskilte omstendigheter foreligger. Særskilte omstendigheter kan være en mer forbigående og konkret situasjon som for eksempel deltakelse i begravelse/bisettelse til et nært familiemedlem eller dersom søkeren er part i en rettssak i Norge og vedkommendes tilstedeværelse i rettsmøter er påkrevet.

Som hovedregel må det minst ha gått to år fra utreisen før man kan søke om å få gjennomføre kortvarige besøk uten at forbudet oppheves.

Opphevelse av forbudet

Det er også adgang til å søke om å få opphevet forbudet etter bestemmelsen i utlendingsloven § 71 annet ledd. Det kreves at det foreligger nye omstendigheter som gjør det rettmessig at forbudet oppheves. Det må også som hovedregel minst ha gått to år fra utreisen før man kan søke.

Med nye omstendigheter menes en mer eller mindre konstant endret situasjon, for eksempel dersom ektefelle i Norge blir ute av stand til å ha omsorg for felles barn på grunn av alvorlig sykdom eller dødsfall. Sentralt i vurderingen er om søker oppfyller vilkårene for en tillatelse og ikke har begått nye lovbrudd etter at vedkommende ble utvist. Det kan innhentes en politiattest.

Man har ingen rett til å få et vedtak om innreiseforbud opphevet. Det er overlatt til myndighetenes skjønn om en slik søknad skal innvilges, men det er gitt retningslinjer i et rundskriv (RUDI-2010-69) som angir hvilke momenter som skal vektlegges i vurderingen.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg