Aldersundersøkelse er i en medisinsk undersøkelse som kan brukes som del av aldersvurderingen av enslige mindreårige som søker om asyl i Norge.

Enslige mindreårige asylsøkere (EMA) får tilbud om aldersundersøkelse dersom det er grunn til å tro at den oppgitte alderen ikke er riktig etter gjennomført aldersvurdering på bakgrunn av opplysninger som fremkommer i asylintervjuet, identitetspapirer og øvrige dokumenter i saken. Aldersundersøkelsen består som regel av røntgenbilde av hånd og av tenner som blir undersøkt av en lege. I tillegg er det anledning til å foreta en omfattende klinisk undersøkelse for å vurdere pubertal utvikling dersom ikke røntgenbildene gir noe entydig svar.

Aldersundersøkelser er medisinske undersøkelser som inngår i den aldersvurdering som utlendingsforvaltningen gjør der det er behov for å fastslå den mest sannsynlige alderen. Det gjelder i første rekke ved vurderingen av om det foreligger enslig mindreårige asylsøkere (EMA), men også ved ulike søknader om familieinnvandring fra personer som utgir seg for å være barn, søknader om studieopphold, vedtak om utvisning, vedtak etter Dublinforordningen med videre.

Det følger av utlendingslovens § 88 annet ledd at dersom utlendingen nekter å la seg aldersundersøke, så kan det få betydning for vurderingen av søknaden.

Medisinske undersøkelser

Aldersundersøkelser er en del av den vurdering som foretas for å fastslå utlendingers alder ved tvil om vedkommende er under 18 år. Utlendingen har etter utlendingslovens § 83 plikt til å bidra til å opplyse saken, men ingen plikt til å underkaste seg medisinske undersøkelser.

Det er et grunnvilkår for slike medisinske undersøkelser at det foreligger samtykke i forkant. Samtykkekravet tilsvarer det tilsvarende kravet som følger av pasient- og brukerrettighetslovens § 4-1.

Det er uavhengige tjenesteleverandører som gjennomfører røntgenundersøkelser av hender og tenner. Det er et vilkår at undersøkelsene skal foretas av to uavhengige instanser. For tannundersøkelsene gjennomføres det ved at to tannleger fra Institutt for klinisk odontologi uavhengig av hverandre gjennomgår tannrøntgenbildene. For håndrøntgenbildenes vedkommende, så er det et privat selskap, Unilabs AS, som tar bildene og gjennomfører den første vurderingen. Deretter oversendes vurderingene til et annet selskap, Barnesak AS, som foretar en ekspertvurdering. Så oversendes konklusjonene til Utlendingsdirektoratet som til sist fatter et vedtak på bakgrunn av samtlige opplysninger i saken der aldersvurderingen er en komponent.

Overprøving av aldersvurderingene

Selve aldersvurderingen eller aldersundersøkelsen kan som hovedregel ikke påklages særskilt. Det er kun vedtaket som fattes på bakgrunn av blant annet disse vurderingene som kan påklages. Ved klage er det svært sjelden at det rekvireres ny aldersundersøkelse.

Fra medisinsk hold er metodene for aldersundersøkelser blitt kritisert. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten publiserte i 2006 en rapport som blant annet konstaterer at skjelettet i hånd ofte vil være ferdig utviklet før fylte 18 år og at metoden derfor ofte vil være utilstrekkelig for å fastslå om noen er over eller under 18 år. Det samme gjelder for tenner. Skjelettet utvikler seg raskere i dag enn da metodene ble utarbeidet.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg