visum

Artikkelstart

Visum er en tillatelse til innreise. Dersom man ikke er norsk og vil reise til Norge, så må de fleste ha visum for å kunne komme hit. En slik tillatelse kalles visum. For å få en slik tillatelse, så må man søke om det på en norsk utenriksstasjon i landet der man bor. Norge har ambassader og konsulater i de fleste land i verden. Dette kalles utenriksstasjoner. Der jobber det nordmenn som behandler søknader om visum. Dersom du bor i Kina og ønsker å reise til Norge, så må du altså søke om det ved den norske ambassaden eller et konsulat i Kina.

Faktaboks

Uttale
vˈisum
Etymologi
latin ‘sett’

Den største gruppen av visum som gis er det det ordinære besøksvisumet eller Schengen-visumet som det også kalles. Det finnes også andre typer av visum som transittvisum og nødvisum.

Personer fra enkelte land som Norge har særskilte avtaler med, trenger ikke visum for å reise til Norge. Norge og de fleste andre landene i Norden har undertegnet en slik avtale som kalles den nordiske passkontrolloverenskomsten. Det innebærer at personer fra Danmark, Sverige og Finland ikke trenger visum for å reise til Norge. Det er i tillegg en rekke andre land som er unntatt fra visumplikt. Det gjelder de fleste EU- og EØS-land, og en lang rekke andre land som er nærmere angitt i utlendingsforskriften som eksempelvis USA, Israel, Australia, Brasil, Chile, Canada, Japan og Sør-Korea.

Vilkår for visum

Det er enkelte vilkår som må være oppfylt for å få visum. Disse er angitt i utlendingsloven § 10 og i utlendingsforskriften. For det første må utlendingen ha et gyldig reisedokument (pass). For det andre må det dokumenteres at han eller hun har tilstrekkelig med penger til å kunne være i Norge og kunne reise tilbake til sitt hjemland. For det tredje må han eller hun dokumentere formålet med reisen til Norge (eksempelvis besøke slektninger eller ferieopphold). For det fjerde må det ikke foreligge en grunn til å bortvise eller utvise utlendingen (eksempelvis dersom utlendingen tidligere er straffedømt).

Dersom disse vilkårene er oppfylt, så har utlendingen rett til visum. Det kan imidlertid allikevel gjøres unntak fra retten til visum dersom grunnleggende nasjonale hensyn eller innvandringsregulerende hensyn taler mot at visum gis. Dette innebærer noe enkelt sagt at vedkommende ikke vil få visum til Norge dersom det ikke er overveiende sannsynlig at han eller hun vil reise tilbake til hjemlandet når visumet utløper. Dersom det eksempelvis er stor sannsynlighet for at han heller vil søke asyl i Norge, så vil en søknad bli avslått.

Dersom det er nødvendig av humanitære grunner, så kan en utlending få visum selv om vilkårene ikke er oppfylt. Dette følger av utlendingsloven § 11. En humanitær grunn kan eksempelvis være en viktig familiebegivenhet som et bryllup eller en begravelse.

Opphevelse av visumrett – smittevernhensyn

Den 15. mars 2020 ble det vedtatt en forskrift om bortvisning av utlendinger av hensyn til folkehelsen. Den trådte ikraft 16. mars 2020 kl. 08.00 og innebærer at alle utlendinger uten oppholdstillatelse som hovedregel kan bortvises. Forskriften gjelder kun denne ene smittsomme sykdommen og har sin årsak i utbruddet av den verdensomspennende smittsomme sykdommen covid-19 som skyldes et koronavirus (SARS-CoV-2), som ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. Viruset spredte seg til store deler av verden i løpet av kort tid og den 12. mars 2020 ble utbruddet betraktet som en pandemi av WHO. Det ble satt i verk en rekke tiltak med hjemmel i smittevernloven, som stengning av skoler og barnehager, stengning av havner og flyplasser og streng kontroll med de norske grensene.

Med bakgrunn i at utlendinger uten oppholdstillatelse som hovedregel følgelig blir bortvist, vil det heller ikke være hjemmel for å utstede visum. Det følger av utlendingsloven § 10 at dersom det foreligger en bortvisningsgrunn kan det ikke gis visum.

Innholdet i visumet

Et ordinært visum gir rett til å være i Norge i inntil tre måneder av gangen dersom ikke annet er særskilt fastsatt. Dette visumet blir også ofte kalt «turistvisum». Visumet gir adgang til å reise i de fleste EU- og EØS-land og det kalles derfor også et Schengenvisum fordi de fleste EU- og EØS-landene deltar i et såkalt Schengen-samarbeid. Men det betyr ikke at man kan oppholde seg i hvert av Schengen-landene i inntil tre måneder av gangen. Man kan kun oppholde seg i tre måneder til sammen på Schengenterritoriet. Etter at man har vært på Schengen-territoriet i tre måneder til sammen, så må man vente i minst tre måneder før man kan søke visum på ny. Det følger av regelen om at oppholdstiden ikke kan overstige tre måneder i løpet av en periode på seks måneder.

Dersom utlendingen har fått oppholdstillatelse i Norge som gir rett til å være i Norge utover den ordinære visumperioden på tre måneder, for eksempel på grunn av ekteskap med nordmann, så vil han få et innreisevisum til Norge som gir rett til å komme til Norge. Han må da innen en uke melde seg for politiet på oppholdsstedet i Norge. Varigheten av dette visumet er således inntil en uke fordi oppholdstillatelsen «tar over» så snart han har meldt seg for politiet etter bestemmelsen i utlendingsloven § 19.

Et visum som er gitt av humanitære grunner gir kun adgang til å reise til Norge og varer kun så lenge formålet med visumet tilsier det. Dersom man har fått visum for å delta i en begravelse, så er det ikke uvanlig at visumet varer i en til to uker.

Nødvisum

Det er adgang i ekstraordinære situasjoner til å innvilge nødvisum for en utledning som melder seg for passkontrollen i Norge uten at han har fått visum på forhånd, men som oppfyller vilkårene for visum. Det kan eksempelvis være når små barn reiser alene til Norge, personer som kommer til Norge fra land der visumplikt nylig er innført, personer som er invitert til å delta på idrettsstevner, kongresser og manglende visum er unnskyldelig, og personer fra land der det ville være svært problematisk å skaffe seg visum i tide.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg