Naturalisasjon, i andre land det å gi en utlending statsborgerrett. I Norge har uttrykket fått en spesiell betydning: meddelelse av innfødsrett. Naturalisasjon meddeles av Stortinget.