transportøransvaret

Artikkelstart

Transportøransvaret innebærer at transportøren av en utlending selv måtte bære kostnaden med å få brakt vedkommende tilbake til utreisestedet dersom utlendingen blir bortvist ved ankomst på norsk grense. Dette innebærer at det selskapet som utlendingen har brukt for å reise til Norge må ta ansvaret og kostnaden med å transportere utlendingen ut av landet igjen. Som regel blir utlendinger bortvist på grunn av manglende identitetsdokumenter eller manglende visum. Regler om dette finnes i utlendingsloven § 91 tredje ledd.

Som hovedregel har utlendingen selv etter § 91 ansvaret for å dekke kostnadene ved uttransportering når hen ikke selv reiser på egen hånd, når lovlig opphold i Norge opphører. Som regel settes det en frist for utlendingen til å reise eksempelvis når hen utvises eller bortvises. Overholder han eller hun ikke denne fristen vil hen kunne bli uttransportert av politiet for egen kostnad.

I noen tilfeller blir imidlertid transportøren av utlendingen til Norge selv ansvarlig for å gjennomføre returreisen for egen kostnad. Dette kalles transportøransvaret. Med transportøren menes som regel et flyselskap, busselskap eller et fergeselskap som har persontransport som næringsvirksomhet.

Spesielle tilfeller

I forbindelse med koronavirus-pandemien ble det 15. mars 2020 bestemt at utlendinger uten oppholdstillatelse i riket som kommer til norsk grense kan bortvises av hensyn til folkehelsen. Det er bestemt i en egen forskrift med hjemmel i smittevernloven § 7-12.

Forskriften gjelder kun denne ene smittsomme sykdommen og har sin årsak i utbruddet av den verdensomspennende smittsomme sykdommen covid-19 som skyldes et koronavirus (SARS-CoV-2), som ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. Viruset spredte seg til store deler av verden i løpet av kort tid og den 12. mars 2020 ble utbruddet betraktet som en pandemi av WHO. Det ble satt i verk en rekke tiltak med hjemmel i smittevernloven som stengning av skoler og barnehager, stengning av havner og flyplasser og streng kontroll med de norske grensene.

Etter forskriften om bortvisning av utlendinger av hensyn til folkehelsen gjelder reglene om transportøransvaret i utlendingsloven § 91 tredje ledd også i slike bortvisningstilfeller.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg