Eldre betegnelse på utlendingsretten. Se utlendingsrett.