Et registreringsbevis er et dokument som bekrefter at politiet har registrert en EØS-borger som bor i Norge. Alle EØS-borgere har plikt til å registrere seg innen tre måneder etter at de kommer til Norge. Registreringsbeviset er en bekreftelse på at man oppholder seg i Norge som EØS-borger. Man behøver bare å registrere seg en gang uansett hvor lenge man skal bo her.