faglærte (utlendingsrett)

Artikkelstart

Faglærte utlendinger kan gis oppholdstillatelse hvis de har et konkret arbeidstilbud i Norge og fyller vilkårene.

Faktaboks

Også kjent som

spesialisttillatelse

Etter utlendingsloven § 23 kan det gis oppholdstillatelse til arbeidstakere som er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, har fagbrev eller har utdanning fra universitet eller høyskole forutsatt at kompetansen er relevant for stillingen og utlendingen har et konkret arbeidstilbud i Norge som oppfyller nærmere angitte vilkår.

Som hovedregel må det dreie seg om heltidsarbeid med lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn gjeldende tariffavtale eller det som er normalt i bransjen. Det er i medhold av utlendingsforskriften § 6-10 fastsatt at den årlige bruttolønnen som hovedregel minst må være kr. 500 000,-.

Bakgrunnen for adgangen til å gi denne type oppholdstillatelser er å sikre adgangen til kvalifisert arbeidskraft når det ikke er fins tilsvarende arbeidskraft i Norge. Derfor følger det av samme bestemmelse i utlendingsloven og av utlendingsforskriften § 6-8 at det kan gis adgang til tidlig arbeidsstart for denne type arbeidstakere slik at de gis tillatelse til å arbeide mens søknaden er under behandling. Forutsetningen for å få adgang til tidlig arbeidsstart er at arbeidsgiveren søker særskilt om det på vegne av arbeidstakeren.

Som utgangspunkt danner tillatelsen rett til permanent oppholdstillatelse, men dersom arbeidstakeren blir arbeidsledig i løpet av perioden så faller tillatelsen som hovedregel bort siden tillatelsen gjelder arbeid for en bestemt arbeidsgiver.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg