Det følger av utlendingsloven § 39 at man med referanseperson mener den personen som søkeren ønsker å gjenforenes med eller etablere familieliv med. Referansepersonen må ha lovlig opphold i Norge som det følger av utlendingsloven § 40 første ledd. Det kan dreie seg om norsk eller nordisk statsborger, en EØS-borger eller en utlending med midlertidige eller permanent oppholdstillatelse. Det er vedkommende som bor i Norge som er referansepersonen, og det er tilknytningen til denne som gjør at utlendingen kan få opphold her.