Pass er et idenfikasjons- og reisedokument som gir en person adgang til å reise fra sitt hjemland til andre land. Pass er det vanligste reisedokumentet, men det fins også andre typer reisedokumenter, som for eksempel reisebevis for flyktninger og ulike typer identifikasjonsdokumenter.

Norske pass inneholder blant annet navn, foto, opplysninger om statsborgerskap, fødested, fødselsnummer, høyde og øyenfarge. Pass inneholder også rekke elementer som skal gjøre det vanskelig å forfalske.

Dagens norske pass inneholder biometriske data, som fingeravtrykk. De er også maskinlesbare. Begge deler gjør det lettere å identifisere personen og å verifisere passet som ekte.

For å få et norsk pass må man være norsk statsborger. Pass utstedes av offentlig myndighet, i Norge vanligvis av politiet på hjemstedet, men det kan også utstedes av tjenestemann i utlandet. Når personer under 18 år skal søke om pass må de foressatte med foreldreansvar godkjenne søknaden og minst én av dem må møte opp sammen med barnet.

Det tar gjerne litt tid å utstede et pass, men politiet kan under visse vilkår utstede nødpass på kort varsel.

Norske borgere trenger pass når de reiser til andre land som ikke Norge har avtaler om passfrihet med. Utlendinger som kommer til Norge, skal ha med seg pass eller annet godkjent reisedokument, dersom ikke annet er avtalt.

Norge og de fleste andre landene i Norden har undertegnet en slik avtale som kalles den nordiske passkontrolloverenskomsten. Det innebærer at personer fra Danmark, Sverige og Finland ikke trenger pass for å reise til Norge.

Vilkårene for utstedelse av pass følger av passloven § 5. Her skilles det mellom kan- og skal-vilkår for nektelse av pass. Pass skal nektes når personen er etterlyst, besluttet pågrepet eller varetektsfengslet. Pass kan nektes når personen er pålagt frihetsberøvelse etter bestemmelser i straffeloven eller tidligere har forfalsket pass eller benyttet et forfalsket pass.

Utlendinger som har oppholdstillatelse i Norge kan ifølge utlendingsloven § 64 etter søknad få utstedt reisedokumenter dersom vilkårene er oppfylt. Vilkårene er de samme som etter passloven § 5, men det er oppstilt enkelte tilleggsvilkår. Et tilleggsvilkår er at pass eller annet reisedokument som utlendingen er i besittelse av, må innleveres sammen med søknaden. Videre kan utlendingen bli nektet reisedokument dersom det er tvil om hans identitet.

Flyktninger har etter søknad rett til å få reisebevis for flyktninger dersom vilkårene er oppfylt. Andre utlendinger kan etter søknad få utlendingspass når de ikke kan få pass fra sine respektive hjemland. Som hovedregel gis det ikke utlendingspass til utlendinger som kun har oppholdstillatelse som ikke kan danne grunnlag for permanent opphold i Norge. Gyldighetstiden settes som regel lik gyldigheten av utlendingens oppholdstillatelse, men ikke lenger enn tre år.

En asylsøker skal innlevere sitt hjemlands reisedokument ved søknad om asyl. Dersom en asylsøker anmoder om gjenerverv av hjemlandets pass, så kan ikke anmodningen avslås uten i de tilfellene der dokumentet er forfalsket og lignende. Det faktum at asylsøkeren anmoder om gjenerverv av dokumentet er imidlertid en indikasjon på at han ikke frykter forfølgelse ved retur til hjemlandet. Dersom en person med innvilget asylstatus anmoder om gjenerverv, så kan det bli aktuelt å tilbakekalle oppholdstillatelsen på flyktningegrunnlag.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.