statsborgerskapsløsning

Artikkelstart

Statsborgerskapsløsning er å gi fra seg tidligere statsborgerskap. Fra og med 1. januar 2020 kan man få norsk statsborgerskap uten å løse seg fra (gi fra seg) det tidligere statsborgerskapet. Før 1. januar 2020 måtte man som regel løse seg fra det gamle statsborgerskapet før man kunne bli norsk statsborger.

Når det tidligere ble søkt om norsk statsborgerskap og vilkårene for dette var innvilget, så ville norske utlendingsmyndigheter etter det dagjeldende regelverk som hovedregel innvilge søknaden på betingelse av at man løste seg fra det opprinnelige statsborgerskapet. Det ble gjerne fastsatt en frist for dette. Dersom man ikke løste seg fra det opprinnelige statsborgerskapet, så ville tilsagnet om norsk statsborgerskap bortfalle.

Unntak fra kravet om løsning

Det var imidlertid en rekke unntak fra kravet om statsborgerskapsløsning og det var antatt at rundt halvparten av de som fikk norsk statsborgerskap beholdt sitt opprinnelige. Det gjaldt blant annet hvis lovgivningen i landet man tidligere hadde hatt statsborgerskap i, ikke tillate at man ble løst fra dette, eller dersom det var praktisk umulig å løse seg.

Et eksempel på en situasjon der det er praktisk umulig, er hvis man må reise til landet for å løse deg, men borgerkrig eller lignende forhold gjør dette farlig eller umulig. Et annet eksempel er hvis landet mangler en fungerende sentraladministrasjon, slik at det er umulig å få en gyldig løsningserklæring.

Hvis myndighetene i hjemlandet avslo søknaden om løsning, så måtte man dokumentere at man hadde fått avslag får å få innvilget det norske. Personer som hadde fått asyl (beskyttelse) i Norge kunne også søke statsborgerskap i Norge uten å måtte søke løsning i hjemlandet sitt av hensyn til sin egen sikkerhet før den nye statsborgerloven trådde i kraft.

Hvis myndighetene i hjemlandet satt urimelig tyngende vilkår for å løse utledningen fra sitt opprinnelige statsborgerskap, så kunne man også få norsk statsborgerskap uten å måtte søke om å bli løst fra sitt opprinnelige statsborgerskap først. Hovedregelen for hva som ble regnet som «urimelig tyngende vilkår» var at løsningsgebyret ikke skulle utgjøre mer enn 4 prosent av den alminnelige inntekten. Man kunne også få fritak dersom det å løse seg fra statsborgerskapet førte til at man tapte eiendom, arv eller rettigheter (som for eksempel retten til pensjon) i dette landet.

Hovedtyngden av søkere som fikk beholde sitt tidligere statsborgerskap var fra Irak, Afghanistan, Somalia, Eritrea, Iran, Thailand og Russland.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg