Vær

Vær, den lavere atmosfæres tilstand på et gitt sted og tidspunkt, særlig med sikte på virkningen for menneskelig aktivitet og plante- og dyreliv. Det vi vanligvis kaller vær hører hjemme i troposfæren, dvs. opp til ca. 10 km over havnivå ved polene og ca. 18 km ved ekvator. I motsetning til klimaet – det gjennomsnittlige værlag over lengre perioder – som beskrives ved statistiske data, blir været bestemt av atmosfærens tilstand i øyeblikket og av kortsiktige forandringer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anders Doksæter Sivle

Meteorologisk institutt

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 9 kategorier:

  1. Ekstremvær og stormer
  2. Flymeteorologi og flyvær
  3. Lyn og torden
  4. Optiske fenomener
  5. Skyer og nedbør
  6. Temperatur og fuktighet
  7. Vind og atmosfæriske bølger
  8. Værtegn
  9. Værvarsling

Inneholder 184 artikler: