Hydrometeorer, (av hydro- og gr. 'som befinner seg i høyden'), fellesbetegnelse på produkter dannet ved kondensasjon av vanndamp enten i den fri atmosfære eller ved jordoverflaten: regn, snø, yr, hagl, skyer, tåke, rim, dugg. Også faste eller flytende partikler som virvles opp fra jordoverflaten og føres av sted med vinden (fokksnø, sjøsprøyt o.l.), regnes som hydrometeorer.