Intertropiske konvergenssone, se ekvatorialbeltet. Av og til også benevnt med den engelske forkortelsen ITCZ: "Intertropical Convergence Zone".