Iskorn, nedbør av halvt eller helt gjennomsiktige, oftest kuleformede, glassharde korn med tverrmål opptil 4–5 mm, ikke sjelden med en dråpe vann inni. Dannes ved at regndråper fryser i et lavere luftlag med temperatur under 0 °C. Hvis frysing først inntrer etter anslag mot bakken, trær, ledninger el.l., dannes isteden et glasuraktig belegg, isslag.