Lufttemperatur er temperaturen til lufta, og et av meteorologiens hovedkjennetegn for vær og klima.For beskrivelse av temperatur over et tidsrom brukes begrepene maksimums- og minimumstemperatur, det vil si høyeste og laveste temperaturnotering i løpet av tidsrommet. I tillegg brukes begrepet middeltemperatur for å si noe om gjennomsnittstemperaturen over et tidsrom.. Hele artikkelen