Ekstremvær er vær som medfører fare for liv og verdier. Betegnelsen ekstremvær brukes også om det enkelte uvær. Hele artikkelen