Flyvær er vær- og vindforhold som er relevant for flygning.Det omfatter både vær som kan være farlig, og vær som av andre grunner har betydning for flygning og flytrafikk.. Hele artikkelen