Tåkedis, samling små, oftest saltholdige (hygroskopiske) dråper som svever i luften, se tåke.