Levante, øst- til nordøstlig vind vinterstid i kystområdene mellom Sør-Frankrike og Gibraltarstredet. Opptrer i sammenheng med høyt lufttrykk over Mellom-Europa og relativt lavt trykk over det vestlige Middelhav. Vinden er mild og fuktig, og ledsages av overskyet vær, til dels med regn.