Mikrometeorologi, studiet av atmosfærens fenomener i den minste skala, særlig i grenselaget mellom jordoverflaten og atmosfæren; behandler varmeoverføring, fordampning, stråling m.m. Typisk dimensjon for et mikroskalafenomen er 1 cm–100 m.