Landgule, betegnelse nyttet langs Norges vestkyst på landvind eller fralandsvind, i motsetning til pålandsvinden havgule. Begge betegnelser er brukt om vind av moderat styrke, gjerne land- og sjøbris som er et resultat av store daglige temperaturvariasjoner over land.