Maksimumstemperatur, høyeste temperatur i løpet av et tidsrom, f.eks. et døgn. Måles ved hjelp av et maksimumstermometer.