Eddy, uordnet lokal bevegelse i luften, turbulens. I snevrere forstand om virvler, alt fra de mindre, nesten sirkulære og intense vindsystemer (tromber) til de store virvler rundt høytrykk og lavtrykk.