Aerologi, læren om luft, den del av meteorologien som studerer den frie atmosfære på grunnlag av observasjoner fra radiosonder, raketter, satellitter o.l. Aerologien bygger først og fremst på målinger av temperatur, trykk, vind og fuktighet. På dette grunnlag tegnes kart for ulike trykkflater, vanligvis for trykkene 850 hektopascal (hPa), 700 hPa, 500 hPa, 300 hPa og 200 hPa (høydene ca. 1,5 km, 3 km, 5,5 km, 9 km og 12 km).