Om sirkulasjon eller vind: som gjelder retningen øst–vest, til forskjell fra meridional, som gjelder retningen nord–sør.