Blodregn, og blodsnø, regn og snø av rødlig farge som etterlater et rødlig slam på bakken. Kan skyldes støv som er virvlet opp fra ørkener el.l., og som av høye luftstrømmer føres til fjerne steder. Snøen og uttørrende vannpytter kan også farges rødt av astaxanthinrike hvilestadier av mikroalgene Chlamydomonas nivalis og Haematococcus pluvialis.