Purpurlys, purpurglød som sees på den klare himmelen før soloppgang og etter solnedgang. Det viser seg høyt på himmelen når Solen står lavere enn ca. 2° under horisonten. Jo lavere Solen står, desto nærmere horisonten sees lyset. Det forsvinner når Solen kommer lavere enn ca. 7° under horisonten.