Buran, sterk nordøstlig vind, særlig i Sibir. Forekommer hyppigst om vinteren med kulde og snøfokk (kalles da også purg). Mindre hyppig om sommeren, danner ofte støvskyer og kalles da karaburan.