Baroklinitet, i meteorologi og oseanografi det at tetthetsflater (isosterflater) og trykkflater (isobarflater) skjærer hverandre. Baroklin massefordeling er en nødvendig betingelse for at det skal oppstå sirkulasjon i atmosfæren eller i havet. Når isosterflater og isobarflater faller sammen, kalles tilstanden barotrop. Statisk likevekt i havet eller atmosfæren forutsetter at isosterflater og isobarflater er sammenfallende og horisontale.