Vindufrost, vindurim, tynt belegg av rim som dannes på innsiden av vinduer i kaldt vær. Oppstår ved at vanndamp i luften går direkte over til is, opptrer hyppigst når vinduene er meget kalde. Det dannes da vakre mønstre, gjerne med bregnelignende former. Ved noe høyere temperatur vil vanndampen fortettes til vann som så kan fryse til vinduis. Vinduis viser ikke de tilsvarende forgrenede mønstre som vindufrost.