Vind og atmosfæriske bølger

Vind er luft i bevegelse. Oftest er det snakk om bevegelse i forhold til jordoverflaten, altså horisontalt. Med vindretningen mener vi den retning det blåser fra – nord, nordøst, og så videre. Vinden kan også bevege seg oppover (oppvind) eller nedover (fallvind). . Hele artikkelen

Fagansvarlig

Anders Doksæter Sivle

Meteorologisk institutt

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 70 artikler: