Blåstråle, optisk fenomen over toppen av tordenskyer, se tordenvær.