Ishimmel, isblink, islyse, isglan, hvitt eller gulaktig gjenskinn på undersiden av skyene fremkalt av lyset fra en isflate. Pakkisen kan på denne måten gi seg til kjenne på stor avstand. Tilsvarende ser man mørk vannhimmel over åpen sjø. Lignende fenomener er snøblink eller snøhimmel og landhimmel fremkalt f.eks. av den forskjellige lysrefleksjonen fra en snødekt fjellvidde og et relativt snøfattig skoglandskap. Den er tydelig om våren når snøen er falt av trærne og har begynt å smelte mens det ennå er sammenhengende snødekke i fjellet.