Termal, søyle med stigende luft, i atmosfærens lavere sjikt, gjerne forårsaket av soloppvarming. Termaler danner ofte cumulusskyer. Utnyttes til å gi løft til seilfly, hangglidere o.l.