Radiometeorologi, gren innenfor meteorologien som arbeider med værets innflytelse på forplantningen av radiobølger i atmosfæren og som gjør bruk av radio og radar til observasjoner. Har betydning innenfor felter som telekommunikasjon og navigasjon; det er f.eks. diskutert om automatiske landingssystemer for fly kan påvirkes av værforhold så fly bringes ut av kurs. De meget korte bølgelengdene som benyttes i radar, reflekteres fra regndråper, hagl og snøfiller; dette kan utnyttes til kartlegging av nedbør og til kortsiktig varsling. De fleste fly er utstyrt med værradar, som gjør det mulig å unngå aktive skyregioner.