Innen meteorologi og oseanografi om avvik (positivt eller negativt) fra en definert normalverdi. Opprinnelig ble betegnelsen mest brukt om forskjellen mellom et steds middeltemperatur og tilsvarende middeltall for vedkommende breddegrad. Anvendes nå i forbindelse med en rekke forskjellige måleresultater, idet det til mange formål er mer hensiktsmessig å fremstille avvik fra gjennomsnittsverdier enn selve måleverdiene.