Hydrometeorologi, (av hydro- og meteorologi), den del av meteorologien som direkte angår hydrologiske problemer: vassdragskontroll, produksjon av hydroelektrisk energi o.l. Sentrale felter er studiet av nedbør og fordampning.