Gressminimum, den laveste temperatur som registreres av et termometer plassert i nivå med kortklipt gress. Temperaturer målt på denne måten gir bl.a. god indikasjon på forekomst av bakkefrost, noe som er avgjørende for flere typer vegetasjon. I stille klare netter kan gressminimum bli flere grader lavere enn minimumstemperaturen målt i vanlig termometerbur, der instrumentene gjerne henger ca. 2 m over bakken.