Det er 11 års obligatorisk skolegang. Barneskolen er 6-årig. Den videregående skolen er 7-årig (4 + 3 år), og elevene er inndelt i grupper etter evner og interesser. Det finnes to universiteter og flere høyskoler i landet. Siden 1979 har tospråklig undervisning vært gjennomført med undervisning på både engelsk og de lokale språkene malayisk, kinesisk og tamil. Ifølge UNESCO er ca. 7 % av den voksne befolkningen analfabeter (2003).